Obchodní modely

Jak financovat energetický přechod? CONCERTO jako test ..

Jak financovat energetický přechod? CONCERTO jako testovací základna pro obchodní modely

U budov představovala finanční podpora od CONCERTO obvykle velmi nízké procento z celkových stavebních nákladů. Financování bylo 35 % způsobilých nákladů. Podpora ze strany CONCERTO měla pokrýt část nákladů na dodatečná opatření ke zlepšení energetické účinnosti budov nad rámec vnitrostátních předpisů. Ukázalo se, že u mnoha projektů stačila tato velmi malá pobídka ke stimulaci dalších investic.

Navzdory některým technologiím v oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti, které se blíží zralosti, zůstává financování velkou výzvou, pokud má dojít k celoevropské energetické transformaci. Mnoho energetických technologií stále není dostatečně ekonomicky životaschopných kvůli jejich vysokým počátečním nákladům a nízkým dosaženým ziskům nebo nízkým úsporám. Jiné jsou životaschopné, pouze pokud se díváme na delší časové období. Z tohoto důvodu je financování zásadním problémem při realizaci energetické transformace.

Projekty CONCERTO na jedné straně ukazují, že je nutné poskytnout finanční podporu projektům v oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti, a na straně druhé, jak mobilizovat soukromé příspěvky - často příspěvky soukromých domácností. Byly prozkoumány současné obchodní modely, které mají potenciál překonat bariéru počátečních kapitálových nákladů. Byla zdůrazněna důležitost spolupráce s místními a obecními energetickými společnostmi a byly prozkoumány možnosti nové role v nabídce smluvních řešení. Partner:  www.najtelo.com

koncert