Neckarsulm

Město Neckarsulm v severním Bádensku-Württembersku s 27 000 ..

Město Neckarsulm v severním Bádensku-Württembersku s 27 000 obyvateli je předvojem sluneční energie v Německo. Má špičkovou polohu, pokud jde o hustotu solárního termálního a fotovoltaické (FV) systémy. V rámci CONCERTO bylo dodatečně instalováno více než 1 200 m2 solárních tepelných kolektorů a 1,4 MW vrchol FV systémů. 13 000 m² vícegeneračních domů a veřejných budov bylo dovybaveno.

krk1

Město Neckarsulm také v průběhu projektu postavilo 11 000 m² nových budov a v září 2009 byla dokončena elektrárna na sušení solárního kalu. V červnu 2007 byla provedena vysoce účinná modernizace Neubergschule s celkovou podlahovou plochou 2 862 m2 , byl hotový. Kromě dovybavení obvodového pláště budovy byl také instalován nový topný systém skládající se ze dvou kotlů na pelety, každý o výkonu 69 kW, a prototypu Stirlingova motoru. Poptávka primární energie byla snížena o 75 %.

Když vezmeme v úvahu elektřinu vyrobenou FV systémem na střeše školy a Stirlingovým motorem, bilance primární energie se blíží nule. Škola je dobrým příkladem, který ukazuje kombinaci opatření na zvýšení účinnosti v přední části budovy a integraci obnovitelných zdrojů energie pro zásobování energií.

Neckarsulm