Dopady

Cílem iniciativy CONCERTO je ukázat městům a komunitám, jak ..

Cílem iniciativy CONCERTO je ukázat městům a komunitám, jak přizpůsobit jejich energetické systémy budoucnosti. To by mohlo pomoci EU dosáhnout jejích cílů snížit spotřebu primární energie o 20 %, zvýšit využívání obnovitelných energií o 20 % a snížit emise skleníkových plynů o 20 % do roku 2020 a o 80-95 % do roku 2050 (ve srovnání 1990). Projekty CONCERTO určující trendy byly ideálním rámcem pro testování nových přístupů a řešení.

Shromážděné zkušenosti a vyvinuté nástroje se staly vzorem a mohou být nyní replikovány jinými komunitami. Lze identifikovat čtyři hlavní oblasti dopadu: projekty CONCERTO jako vzory, vliv na místní energetickou politiku, aplikace inovativních produktů a implementace různých obchodních modelů.

Témata

 

obnovitelné investice