Motivátor

CONCERTO působí jako motivátor a hnací síla v ..

CONCERTO působí jako motivátor a hnací síla v oblasti obnovitelné energie demonstrací, že obnovitelné zdroje lze implementovat v široké škále aplikací.

CONCERTO nabízí odborné znalosti celoevropské sítě, která usnadňuje přenos znalostí.

CONCERTO podporuje stavební průmysl v investování do udržitelných řešení a ekonomicky životaschopných technologií.

CONCERTO dává nové impulsy pro regionální rozvoj a podporuje mezinárodní spolupráci mezi venkovskými a městskými oblastmi, které otevírají nové trhy s obnovitelnou energií.

CONCERTO nastavuje vyšší výkonnostní standardy v energetické účinnosti a integraci OZE, a tím řídí vylepšené standardy a předpisy na evropské, národní a místní úrovni.

zelená energie