Úvod

CONCERTO je iniciativa Evropské unie v rámci evropského výzkumu.

CONCERTO je iniciativa Evropské unie v rámci evropského rámcového programu pro výzkum (6. RP a 7. RP). Budovy představují 40 % celkové spotřeby energie v Unii, 33 % emisí CO2 a 70 % spotřeby energie EU. Podobný podíl emisí skleníkových plynů se odehrává ve městech s obrovským nevyužitým potenciálem nákladově efektivních úspor energie.

V reakci na tyto skutečnosti si CONCERTO klade za cíl ukázat, že energetická optimalizace okresů a komunit jako celku je nákladově efektivnější než optimalizace každé budovy zvlášť. Toho lze dosáhnout, pokud všechny příslušné zúčastněné strany spolupracují a inteligentně integrují různé energetické technologie. Iniciativa EU v rámci generálního ředitelství pro energetiku Evropské komise začala v roce 2005 a spolufinancovala více než 175,5 milionu EUR 58 měst a komunit ve 22 projektech ve 23 zemích.

obraz

CONCERTO je milníkem směrem k cílům EU do roku 2020:

  • 20 Zlepšení energetické účinnosti %
  • 20 % podíl obnovitelné energie
  • 20 Snížení emisí skleníkových plynů %

 

58 měst a komunit je vzorem a nabízí inovativní přístupy pro:

  • opatření energetické účinnosti
  • využívání obnovitelných zdrojů energie a inovativních technologií (OZE)
  • udržitelné budování a rozvoj okresů
  • rekonstrukce budov
  • energetická transparentnost pro občany
  • integrovaný přístup řešení