Snižování CO2

Budovy jsou největším energeticky náročným odvětvím na světě ...

Budovy jsou největším energeticky náročným odvětvím na světě. Představují 40 % evropské spotřeby energie a asi třetinu Evropské emise skleníkových plynů. Energeticky účinné budovy s nízkými emisemi uhlíku proto hrají zásadní roli při dosahování významného snížení spotřeby energie a emise CO2 v sektoru budov. Komunita CONCERTO se k této výzvě postavila vytvořením široké škály inovativních budov, které jsou nové nebo renovované.

StaticHeader pro počítání CO2

Budovy v demonstračních projektech CONCERTO podléhají ambiciózním požadavkům. Spotřeba energie v nových budovách musí být nejméně o 30 % nižší než národní předpisy1. U stávajících budov vyžaduje po rekonstrukci nebo dovybavení přístup CONCERTO nižší spotřebu energie na m² než národní předpisy pro nové budovy2.

Bylo zrekonstruováno asi 1 400 budov (přibližně 2 miliony m²) a více než 3 000 nových domů (1,75 milionu m²). Jak dokazuje CONCERTO, díky vyšším standardům izolace v nových budovách lze ročně ušetřit více než 17 kt emisí CO2 ve srovnání s budovami podle národní normy. Opatření na rekonstrukci v CONCERTO navíc vedou ke snížení o více než 17 kt CO2 každý rok.