Úspěchy

CONCERTO nastavuje vyšší standardy v oblasti energetické účinnosti a integrace.

CONCERTO stanoví vyšší standardy energetické účinnosti a integrace OZE a tím řídí vylepšené standardy a předpisy na evropské, národní a místní úrovni

 

 • • Bylo postaveno více než 3 000 vysoce výkonných nových budov (1,75 milionu m²)
 • • Přibližně 1 400 budov bylo zrekonstruováno (2 miliony m²)
 • Úspěchy• 376 kt CO2 snížení emisí za rok v těchto oblastech:
  • 17 kt ve zrekonstruovaných budovách
  • 7 kt v nových budovách
  • 147 kt v jednotkách dodávky energie - elektřina
  • 173 kt v jednotkách dodávky energie - dálkové vytápění
  • 22 kt v jednotkách dodávky energie - topení
 • • Snížení poptávky po neobnovitelné primární energii o 1 326 GWh ročně v těchto oblastech:
  • 5 % ve zrekonstruovaných budovách
  • 6 % v nových budovách
  • 37 % v jednotkách dodávky energie - elektřina
  • 46 % v jednotkách dodávky energie - dálkové vytápění
  • 6 % v jednotkách dodávky energie - vytápění (pokud nejsou k dispozici údaje o budovách nebo dálkovém vytápění)
 • • 530 000 tun emisí CO2 ročně
  (* Stav údajů ze září 2013)