Jak mohou firmy udělat něco pro udržitelnost

Lidská rasa dosáhla významného pokroku a my opravdu ...

thCADCRF0WLidská rasa dosáhla významného pokroku a my jsme skutečně našli významné způsoby, jak pracovat chytřeji místo tvrději. I když jsme se při plnění svých každodenních povinností začali spoléhat na naši moderní technologii a vymoženosti, většina z nás si je vědoma zátěže, kterou na své životní prostředí klademe. Aby bylo co nejlépe zajištěno a zdravé životní prostředí aby si budoucí generace mohly užít a prospívat, je jen na nás, abychom vyvinuli úsilí v oblasti udržitelnosti, a existují způsoby, jak zajistit, aby vaše podnikání přispělo svým dílem.

Přehodnocení nakládání s odpady

Bez ohledu na to, v jakém oboru podnikáte, budete vyrábět odpadní materiál, který je třeba likvidovat. Místo toho, abychom mysleli na tuto potřebu nakládání s komerčním odpadem, považujeme to za udržitelné materiálové hospodářství. Rozdělte svůj odpad do kategorií, jako jsou:

  • Recyklovatelné
  • Organické
  • Léčba
  • Likvidace
  • Zotavení

S vašimi odpadky lze udělat mnohem víc, než je poslat vše v jedné hromadě na skládku. Když budete myslet mimo krabici a budete hledat další využití pro velké procento svého odpadu, můžete výrazně snížit svůj roční příspěvek na skládku.

Recyklace

Vydejte se postupně recyklační kampaň. Začněte tím, že investujete do recyklačních košů, které mají zaměstnanci používat, a pomalu přejdete k pokročilejším technikám, jako je rychlejší zaměření na spotřebu papíru. Chcete-li dále šířit povědomí a dostat své zaměstnance na palubu se zaměřením společnosti na udržitelnost, pořádejte schůzky o povědomí o recyklaci a začleňte tento význam do školení pro nové zaměstnance. An externí společnost zabývající se recyklací odpadu mohou být vždy zaměstnáni, aby se postarali o recyklaci a poskytli zelenější obchodní model.

Led světla

Pokud stále používáte standardní žárovky, nejen že nepřispíváte k udržitelnosti, ale také plýtváte penězi. Led světla spotřebujte mnohem méně energie při dosahování stejného cíle. Postupem času můžete ušetřit až 150 £ na žárovku. V závislosti na velikosti vaší společnosti to může být významná úspora.

Děláte svoji roli

Abychom snížili enormní napětí, které vystavujeme Zemi jako celku, musíme se každý podílet na úsilí o udržitelnost. Kromě podniknutí osobních kroků ke snížení uhlíkové stopy vede celá společnost k větší informovanosti pouze k tomu, aby vštěpovala dobré návyky větší části celkové populace. Začleněním těchto tipů do vašeho obchodního modelu můžete zajistit, že se vaše firma bude věnovat udržitelnosti.

Recyklace

Partner: ดูบอลสด, superpowers
An innovator in sustainability, Axsess.io is a marketplace for carbon credits, REC’s and renewable energy projects. Scrap Metal buyer which specialise in collecting scrap metal including copper, brass cables, lead aluminium, iron, steel, stainless steel zinc and scrap cars. Simvic ltd is one of the biggest scrap metal merchants in London and Surrey. scrap metal london As scrap metal buyer they pay best price for following metals: clean wire, clean tube, tube98%, mix copper, copper cylinders, lead, cables, armed cables, single cable, aluminium, stainless stell, high grade pvs wire, light iron, heavy copper, etc