Dopady

Cieľom iniciatívy CONCERTO je ukázať mestám a komunitám, ako ..

Cieľom iniciatívy CONCERTO je ukázať mestám a komunitám, ako prispôsobiť svoje energetické systémy budúcnosti. To by mohlo pomôcť EÚ dosiahnuť jej ciele spočívajúce v znížení jej spotreby primárnej energie o 20 %, zvýšení využívania obnoviteľných energií o 20 % a znížení jej emisií skleníkových plynov o 20 % do roku 2020 a o 80-95 % do roku 2050 (v porovnaní do roku 1990). Projekty CONCERTO udávajúce trendy boli ideálnym rámcom na testovanie nových prístupov a riešení.

Zhromaždené skúsenosti a vyvinuté nástroje sa stali vzormi a teraz ich môžu replikovať ďalšie komunity. Mohli by sa určiť štyri hlavné oblasti vplyvu: projekty CONCERTO ako vzory, vplyv na miestnu energetickú politiku, uplatňovanie inovatívnych produktov a implementácia rôznych obchodných modelov.

Témy

 

obnoviteľné investície