Motivátor

CONCERTO pôsobí ako motivátor a hnacia sila v ..

CONCERTO pôsobí ako motivátor a hnacia sila v oblasti obnoviteľné energie demonštráciou, že obnoviteľné zdroje energie je možné implementovať v širokej škále aplikácií.

CONCERTO ponúka odborné znalosti celoeurópskej siete, ktorá uľahčuje prenos vedomostí.

CONCERTO nabáda stavebný priemysel, aby investoval do udržateľných riešení a ekonomicky životaschopných technológií.

CONCERTO dáva nové impulzy regionálnemu rozvoju a podporuje medzinárodnú spoluprácu medzi vidieckymi a mestskými oblasťami, ktorá otvára nové trhy s obnoviteľnou energiou.

CONCERTO stanovuje vyššie výkonové štandardy v oblasti energetickej efektívnosti a integrácie OZE, a tým poháňa vylepšené štandardy a predpisy na európskej, národnej a miestnej úrovni.

green_energy