Úspechy

CONCERTO stanovuje vyššie výkonové štandardy v oblasti energetickej efektívnosti a integrácie.

CONCERTO stanovuje vyššie štandardy výkonnosti v oblasti energetickej účinnosti a integrácia OZE a tým vedie k zlepšeným normám a predpisom na európskej, národnej a miestnej úrovni

 

 • • Bolo postavených viac ako 3 000 vysoko výkonných nových budov (1,75 milióna m²)
 • • Bolo zrekonštruovaných okolo 1 400 budov (2 milióny m²)
 • Úspechy• 376 kt CO2 zníženie emisií ročne v týchto oblastiach:
  • 17 kt v zrekonštruovaných budovách
  • 7 kt v nových budovách
  • 147 kt v jednotkách dodávky energie - elektrina
  • 173 kt v jednotkách dodávky energie - diaľkové vykurovanie
  • 22 kt v jednotkách dodávky energie - kúrenie
 • • Ročné zníženie dopytu po neobnoviteľnej primárnej energii o 1 326 GWh v týchto oblastiach:
  • 5 % v zrekonštruovaných budovách
  • 6 % v nových budovách
  • 37 % v jednotkách dodávky energie - elektrina
  • 46 % v jednotkách dodávky energie - diaľkové vykurovanie
  • 6 % v jednotkách dodávky energie - kúrenie (ak nie sú k dispozícii údaje o budovách alebo diaľkovom vykurovaní)
 • • 530 000 ton emisií CO2 ročne
  (* Stav údajov zo septembra 2013)