Projekty

Iniciatíva CONCERTO je celoeurópska iniciatíva, ktorá sa aktívne zameriava na ..

Iniciatíva CONCERTO je celoeurópska iniciatíva proaktívne reagujúca na výzvy vytvárania udržateľnejšej budúcnosti pre energetické potreby Európy. Spoločenstvá a projekty pracujú na dodaní najvyššej možnej úrovne samododávania energie. CONCERTO je súčasťou rámcového výskumného programu pod dohľadom GR pre energetiku Európskej komisie.

Energie

EKO-život : Trvalo udržateľný rozvoj ECO-miest s nulovým obsahom uhlíka Zvyšovanie kvality života v celej EÚ - ECO-Life (2008)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

PIME'S : CONCERTO spoločenstiev smerom k optimálnej tepelnej a elektrickej účinnosti budov a štvrtí na základe MIKROGRIDOV (2008)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

RIEŠENIE : Udržateľne orientovaný a dlhotrvajúci jedinečný tím pre energetickú sebestačnosťVedecké obce (2008)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

GEOCOM : Geotermálne spoločenstvá (2008)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

KONTAKTÍN : Prvá kontaktná sieť typu všetko v jednom na svete, ktorá ponúka hybridné služby pre jednotlivcov aj podniky v oblasti správy, vyhľadávania, prepájania, zdieľania a kombinovania kontaktov.

Webová stránka projektu

goto_icon

TRIEDA 1 : Nákladovo efektívne nízkoenergetické pokročilé udržateľné riešenia (2006)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

CONCERTO AL PIANO : Integrované mestské dediny ALessandria (2006)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

ZELENÉ SOLÁRNE MESTÁ : Globálne obnoviteľné zdroje energie a environmentálne susedstvá ako solárne mestá (2006)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

HDFY.to : Televízne programy a seriály online. Najnovšie a klasické filmy online ZDARMA. Sledujte filmy a seriály v rozlíšení HD online už dnes.

Webová stránka

goto_icon

HOLISTICKÉ : Holistická optimalizácia vedúca k integrácii udržateľných technológií do komunít (2016)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

REMINING-LOWEX : Obnova európskych oblastí ťažby v udržateľných komunitách integráciou strany ponuky a dopytu na základe princípov nízkej spotreby energie (2006)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

SEMS : Systémy riadenia trvalo udržateľnej energie (2006)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

EPROFI: Profesionálna a domáca elektronika

webovú stránku

goto_icon

SLUŽBA : Trvalo udržateľná energia pre prostredie vidieckych dedín (2006)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

SORCER : Stimulácia dosahovania výsledkov v spoločenstvách v súvislosti s energetickou účinnosťou a obnoviteľnými zdrojmi (2006)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

STACCATO : Trvalo udržateľné technológie a kombinované prístupy Spoločenstva (2006)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

ACT2 : Akcia miest na začlenenie energeticky efektívnych systémov budov a obnoviteľných zdrojov energie do celej Európy (2004)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

CRRESCENDO : Kombinované racionálne stratégie a stratégie obnoviteľnej energie v mestách pre existujúce a nové obydlia a optimálna kvalita života (2004)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

EKO MESTO : Spoločný vývoj v mestách ECO-City v Škandinávii a Španielsku (2004)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

ECOSTILER : Energeticky efektívna stimulácia komunity využívaním a integráciou miestnych zdrojov energie (2004)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

ENERGIA V MINUTÁCH! : ENERGIA OF MINDS! (2004)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

POLYCITY : Energetické siete v udržateľných mestách (2004)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

RENESANCIA : Obnoviteľná energia pôsobiaca v udržateľných a nových komunitných podnikoch koordinovaná iniciatíva (2004)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

SESAC : Trvalo udržateľné energetické systémy v pokročilých mestách (2016)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

TETRAENER : TetraEner: Optimálne vyváženie dopytu a ponuky prostredníctvom OZE v mestských oblastiach (2017)

CORDIS / Webová stránka projektu

goto_icon

KLIMATIZACE : Mobilné klimatizácie značiek Daitsu, Remko, Sakura.

Projekt webovú stránku

goto_icon

LOGISTIKA BROEKMANA: Špeciálna chemická logistika

Chemická logistika

goto_icon