Prístup

Spojenie všetkých relevantných zainteresovaných strán a integrácia rôznych technológií CONCERTO ..

EnergieSpojenie všetkých relevantných zainteresovaných strán a integrácia rôznych technológií Mestá a komunity CONCERTO spájajú všetky príslušné zainteresované strany: investorov, miestne úrady, projektantov, urbanistov, vývojárov, energetické spoločnosti, inžinierov, nájomcov, majiteľov, výrobcov, remeselníkov a dodávateľov materiálov. Zároveň sa kombinujú rôzne obnoviteľné zdroje energie v inovatívnych technologických mixoch, aby sa dosiahol najvhodnejší a najefektívnejší spôsob dodávky energie.

Rozmanitosť Od Španielska po Švédsko, od Írska po Litvu, od kancelárskych budov po verejné sídliská, sú mestá a komunity CONCERTO a súvisiace projekty mimoriadne rozmanité: rozmanité z hľadiska ich podnebia, ich sociálno-ekonomického zloženia a čo je najdôležitejšie , ich energetické potreby. Nasledujúce kľúčové prvky však zdieľajú všetci:

 

  • Projekty CONCERTO sú založené na jasne definovaných geografických oblastiach
  • Všetky mestá a komunity sa usilujú o rovnováhu medzi dopytom a ponukou: rozsiahle ekologické budovy sú zásobované rôznymi druhmi obnoviteľných energií.
  • Ciele sú ambiciózne: spotreba energie v nových budovách je minimálne o 30 % nižšia ako národné predpisy pre nové budovy a existujúce budovy sú renovované podľa štandardov nových budov.
  • Všetky projekty prebiehajú technickým a sociálno-ekonomickým monitorovaním