Znižovanie CO2

Budovy sú najväčším sektorom spotrebujúcim energiu na svete ...

Budovy sú najväčším sektorom spotrebujúcim energiu na svete. Predstavujú 40 % využívania energie v Európe a asi tretinu Emisie skleníkových plynov v Európe. Energeticky účinné budovy s nízkym obsahom uhlíka preto zohrávajú zásadnú úlohu pri dosahovaní výrazného zníženia spotreby energie a Emisie CO2 v sektore budov. Spoločenstvá CONCERTO sa postavili tejto výzve vytvorením širokej škály inovatívnych budov, ktoré sú nové alebo zrekonštruované.

Hlavička statického množstva CO2

Budovy v demonštračných projektoch CONCERTO podliehajú ambicióznym požiadavkám. Spotreba energie v nových budovách musí byť minimálne o 30 % nižšia ako národné predpisy1. Pre existujúce budovy vyžaduje po renovácii alebo dodatočnom vybavení prístup CONCERTO nižšiu spotrebu energie na m² ako národné predpisy pre nové budovy2.

Bolo zrekonštruovaných asi 1 400 budov (asi 2 milióny m²) a viac ako 3 000 nových domov (1,75 milióna m²). Ako dokazuje CONCERTO, vďaka vyšším izolačným normám v nových budovách možno ročne ušetriť viac ako 17 kt emisií CO2 v porovnaní s budovami podľa národnej normy. Obnovovacie opatrenia v CONCERTO navyše vedú k zníženiu CO2 o viac ako 17 kt každý rok.